Proces verbal completare Birou electoral al secțiilor de votare nr.547, 548 și 549