Răspuns CNI la solicitarea obiectivului de investiții apa canalizare - localitatea Igriș