Subproiect Invatamant rural Igris

1. A fost lansat subproiectul: ,, Conservarea şi promovarea valorilor ecologice prin educaţie în şcoală şi comunitate”, având ca beneficiar Şcoala cu clasele I – VIII, Igriş. Subroiectul espe finanţat prin Programul de Reabilitare a Învăţământului Rural de către B.I.R.D., Guvernul României şi Primăria comunei Sânpetru Mare Obiectivul general al subproiectului ,, Conservarea şi promovarea valorilor ecologice prin educaţie în şcoală şi comunitate”, este de a îmbunătăţii accesul elevilor din ciclul gimnazial la un învăţământ de calitate, prin dotarea unui laborator de ştiinţele naturii cu mobilier şi tehnica de calcul în vederea utilizării unor metode active şi atractive de învăţare, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă în domenii de interes cum ar fi: implicarea elevilor în acţiuni de identificare şi protejare a florei specifice din Parcul Natural Lunca Mureşului, diseminarea informaţiilor către locuitorii comunei privind conservarea ariei protejate precum şi a respectării normelor ecologice privind poluarea mediului, promovarea valorilor ecologice din Aria Protejată Lunca Mureşului.