Parcul Natural Lunca Muresului

          Parcul Natural Lunca Mureşului

 

          Prin Hotărârea de Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 a fost instituit regimul de arie protejată cu statut de parc natural pentru Lunca Mureşului cu o suprafaţă de  17.166 ha pe teritoriul judeţelor Timiş şi Arad. Limitele zonelor protejate de unitatea administrativ teritorială a primăriei Sânpetru Mare sunt următoarele:

                - Nord: râul Mureş;

                - Est: limita administrativă a comunei Periam;

                - Vest: limita administrativă Sînnicolau Mare;

                - Sud: dig.

          Suprafaţa cuprinsă între limitele prezentate este de 1007,68 ha, proprietarii de teren fiind:

               - Proprietari privaţi – 463,67 ha arabil;

               - Primăria Sânpetru Mare: 201,25 ha, din care 87,32 ha pădure;

               - Compania Naţională Apele Române – 340,77 ha, din care luciu apă râu Mureş

                  182,68 ha;

               - Ministerul Apărării Naţionale – 2,19 ha.

            Se poate observa suprafeţele foarte reduse de pădure – 8,66 % fapt ce a condus la dispariţia unor specii în ultimii ani, motiv pentru care zonele de conservare specială ale parcului cuprind parcele şi subparcele forestiere cum ar fi Pdt 955 şi Pdt 956.

            Datorită acestui fapt, Primăria comunei a demarat în toamna anului 2004 o acţiune de împădurire a anumitor parcele, realizându-se plantarea pe o suprafaţă de aproximativ 0,5 ha în două subparcele cu puiet de frasin. Acţiunea va continua fiind cuprinsă în Planul de refacere a zonelor împădurite şi a perdelelor de protecţie. La solicitarea Agenţiei de Protecţie a Mediului Bihor, care împreună cu Asociaţia ,, Grupul Milvus şi alţi 6 parteneri din Ungaria finalizează documentaţia unui proiect LIFE Nature destinat conservării vânturelului de seară – pasăre răpitoare periclitată, Primăria comunei a comunicat acceptul pentru plantarea unor pâlcuri de arbori cu scopul de a oferii acestor păsări loc de cuibărit în viitor.

            Colaborarea cu Direcţia Silvică Arad – Parcul Natural Lunca Mureşului va conduce, în 2006, la reabilitarea drumului care asigură traversarea râului Mureş spre Nădlac şi realizarea unui punct de popas în luncă, propuneri ce se vor realiza prin programul de naturalizare a luncii râului Mureş.